فروشگاه سرای ایرانی ، قم

به مساحت 8000 متر

نورپردازی قسمت فرش:

نور روی فرش با چهار عدد پرژکــتور 50 وات نقطه ای ( 300 لوکس ) بود که پرژکـــــتورها با کــــارکرد 18 ماه افت نور 80% داشته است. نورپردازی جدید توسط محصولات تولیدی نـــورما با دو عدد پرژکــــتور 40 وات COB نور روی فرش ها ( 1900 لوکس ) می باشد.